Εσείς γνωρίζετε ότι μπορεί να μην είστε σωστά ασφαλισμένος;

Πολλοί από εμάς εσφαλμένα πιστεύουν ότι για όσο λιγότερα χρήματα ασφαλίσεις την περιουσία σου τόσο καλύτερα, καθώς η εταιρία θα σε καλύψει σε περίπτωση ζημιάς έως το ποσό για το οποίο έχεις ασφαλιστεί. Στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν ισχύει καθώς αντιβαίνει έναν από τους βασικούς κανόνες της ασφάλισης, τον Αναλογικό Κανόνα.

Χωρίς να θέλουμε να κουράσουμε με σύνθετες έννοιες ας πάρουμε το εξής παράδειγμα:

Περίπτωση α.: Διαμέρισμα 100 τμ του 2006 με ασφαλισμένο κεφάλαιο 100.000€. Δηλαδή κατασκευαστικό κόστος 1000€/τ.μ, τιμή που ανταποκρίνεται σωστά στα υπάρχοντα δεδομένα της αγοράς . Κάθε αποζημίωση ανταποκρίνεται στο 100% της εκάστοτε ζημιάς αφαιρουμένων των πιθανών απαλλαγών.

Περίπτωση β.: Διαμέρισμα 100τμ του 2006 με ασφαλισμένο κεφάλαιο 60.000€. Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σε αυτή την περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στο κατασκευαστικό κόστος που είναι 1000€/τμ καθώς ασφαλίστηκε προς 600€/τμ. (60%). Σε οποιαδήποτε ζημιά η αποζημίωση θα είναι το 60% της ζημιάς, ακόμη και αν η ζημιά είναι μικρότερη του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, δηλαδή ζημιά 10.000€ θα αποζημιωθεί με 6.000€

Γιατί αυτό όμως; Από τη στιγμή που δε ασφαλίζουμε στην εταιρία την πραγματική ασφαλιζόμενη αξία

αυτόματα θεωρούμαστε συνασφαλιστές, συνυπεύθυνοι λοιπόν σε πιθανή ζημιά και ως εκ τούτου συμμέτοχοι στην αποζημίωση.