Κλάδοι Ασφαλίσεων

We found available classes for you  

ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο Κλάδος Μεταφορών (Cargo Insurance) αφορά στην κάλυψη από συμφωνημένους κινδύνους, μεταξύ των εμπλεκομένων στη μεταφορά και του ασφαλιστή, διακινουμένων εμπορευμάτων με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο. Η ασφάλιση άρα και...

ΚΛΑΔΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια μιας επιχείρησης. Εξασφαλίζει τις επί πιστώσει πωλήσεις της επιχείρησης που δραστηριοποιείται τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο μειώνοντας τον κίνδυνο των επισφαλειών....

E.A.R (ERECTION ALL RISKS) ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

Αφορά συνήθως κάποια συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση κάποιου μηχανήματος ή ολόκληρης μονάδος ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή γενικότερα οποιουδήποτε αντικειμένου το οποίο πρέπει να συναρμολογηθεί και να δοκιμασθεί πριν τεθεί σε λειτουργία.

E.E.I (ELECTRONIC EQUIPMENT INSURANCE) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αποτελεί ένα ουσιαστικό συμπλήρωμα μιας απλής κάλυψης πυρός γιατί καλύπτει όλες τις πιθανές ζημιές που μπορεί να υποστεί ένα ηλεκτρονικό μηχάνημα όταν λειτουργεί ή βρίσκεται σε αδράνεια ξέχωρα από τη...

P+E (PLANT + EQUIPMENT) ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η κάλυψη αυτή είτε δίνεται σε συνδυασμό με την κατασκευή ενός έργου που καλύπτεται από ένα C.A.R ή E.E.R ασφαλιστήριο και αναφέρεται στην Κατά Παντός Κινδύνου κάλυψη για τον μηχανικό...

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ (MACHINERY BREAKDOWN)

Το ασφαλιστήριο μηχανικών βλαβών καλύπτει όλα τα επί σταθερής ή κινητής βάσης μηχανήματα και τον μηχανολογικό εξοπλισμό από κάθε απρόβλεπτη και αιφνίδια απώλεια που προέρχεται από μηχανική βλάβη. Τέτοιοι κίνδυνοι...

ΠΛΟΙΩΝ & ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Η διαδικασία για τη σύναψη μιας ασφάλισης πλοίου ξεκινάει με την εντολή του πλοιοκτήτη στον μεσίτη της επιλογής του. Αυτός με τη σειρά του ανευρίσκει τον ηγέτη ασφαλιστή μεταξύ των...