Κλάδοι Ασφαλίσεων

We found available classes for you  

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καλύπτονται ζημιές που μπορούν να προξενηθούν σε πρόσωπα, πράγματα ή γειτονικές ιδιοκτησίες από τη λειτουργία των κυρίων ή βοηθητικών εγκαταστάσεων του ασφαλιζόμενου, επαγγελματία ή ιδιώτη.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Αφορά στην αστική ευθύνη του εργοδότη έναντι των υπαλλήλων και των εργατών του που απασχολούνται στην επιχείρηση για τυχόν εργατικά ατυχήματα επιπλέον των καλύψεων που παρέχει ο κύριος φορέας ασφάλισης...

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Προστατεύουν τον ασφαλιζόμενο επαγγελματία για ζημιές που προξενούνται στους πελάτες του, ως συνέπεια αμέλειας επαγγελματικών υποχρεώσεων, απροσεξίας, σφάλματος, παράλειψης καθήκοντος του ιδίου ή και του προσωπικού του κατά τη διάρκεια...

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ (TOUR OPERATORS)

Αφορά τα ταξιδιωτικά πρακτορεία που συνεργάζονται με μεγάλους τουριστικούς οργανισμούς εξωτερικού ή εσωτερικού στην περίπτωση που αυτοί πτωχεύσουν ή αδυνατούν να υλοποιήσουν τα ταξιδιωτικά τους προγράμματα. Επιπλέον καλύπτει τις σωματικές...

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) πλέον σε εφαρμογή, η ανάγκη για την επιχείρηση που συλλέγει, διακινεί και επεξεργάζεται δεδομένα να διασφαλίσει την προστασία τους, είναι επιτακτική. Ωστόσο, μερικές...

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η ασφαλιστική κάλυψη αφορά στην ματαίωση εκδηλώσεων όπως είναι συναυλίες, συνέδρια, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικά γεγονότα κλπ σε περίπτωση ακύρωσης ή αναβολής λόγω συνθηκών ανωτέρας βίας όπως οι κακές καιρικές συνθήκες...

ΥΓΕΙΑΣ – ΖΩΗΣ

Η προστασία του πολυτιμότερου αγαθού ενός ανθρώπου αποτελεί μια δύσκολη και πολύπλοκη υπόθεση. Επικοινωνήστε μαζί μας για την εύρεση της βέλτιστης λύσης ώστε να τη διαφυλάξουμε μαζί με τον καλύτερο...