Κλάδοι Ασφαλίσεων

We found available classes for you  

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το ασφαλιστήριο της γενικής αστικής ευθύνης καλύπτει τον ασφαλιζόμενο από χρηματικές απαιτήσεις για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που προξενήθηκαν από αυτόν σε τρίτους.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καλύπτονται ζημιές που μπορούν να προξενηθούν σε πρόσωπα, πράγματα ή γειτονικές ιδιοκτησίες από τη λειτουργία των κυρίων ή βοηθητικών εγκαταστάσεων του ασφαλιζόμενου, επαγγελματία ή ιδιώτη.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Αφορά στην αστική ευθύνη του εργοδότη έναντι των υπαλλήλων και των εργατών του που απασχολούνται στην επιχείρηση για τυχόν εργατικά ατυχήματα επιπλέον των καλύψεων που παρέχει ο κύριος φορέας ασφάλισης...

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Προστατεύουν τον ασφαλιζόμενο επαγγελματία για ζημιές που προξενούνται στους πελάτες του, ως συνέπεια αμέλειας επαγγελματικών υποχρεώσεων, απροσεξίας, σφάλματος, παράλειψης καθήκοντος του ιδίου ή και του προσωπικού του κατά τη διάρκεια...

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ (TOUR OPERATORS)

Αφορά τα ταξιδιωτικά πρακτορεία που συνεργάζονται με μεγάλους τουριστικούς οργανισμούς εξωτερικού ή εσωτερικού στην περίπτωση που αυτοί πτωχεύσουν ή αδυνατούν να υλοποιήσουν τα ταξιδιωτικά τους προγράμματα. Επιπλέον καλύπτει τις σωματικές...

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) πλέον σε εφαρμογή, η ανάγκη για την επιχείρηση που συλλέγει, διακινεί και επεξεργάζεται δεδομένα να διασφαλίσει την προστασία τους, είναι επιτακτική. Ωστόσο, μερικές...

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η ασφαλιστική κάλυψη αφορά στην ματαίωση εκδηλώσεων όπως είναι συναυλίες, συνέδρια, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικά γεγονότα κλπ σε περίπτωση ακύρωσης ή αναβολής λόγω συνθηκών ανωτέρας βίας όπως οι κακές καιρικές συνθήκες...

ΥΓΕΙΑΣ – ΖΩΗΣ

Η προστασία του πολυτιμότερου αγαθού ενός ανθρώπου αποτελεί μια δύσκολη και πολύπλοκη υπόθεση. Επικοινωνήστε μαζί μας για την εύρεση της βέλτιστης λύσης ώστε να τη διαφυλάξουμε μαζί με τον καλύτερο...