Γενικές Ασφάλειες

ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο Κλάδος Μεταφορών (Cargo Insurance) αφορά στην κάλυψη από συμφωνημένους κινδύνους, μεταξύ των εμπλεκομένων στη μεταφορά και του ασφαλιστή, διακινουμένων εμπορευμάτων με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο. Η ασφάλιση άρα και η αποζημίωση μπορεί να υπερβαίνει την τιμολογιακή αξία των μεταφερόμενων για να καλύπτει κόμιστρο, γενικά έξοδα και αναμενόμενα κέρδη.

Read More

ΠΛΟΙΩΝ & ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Η διαδικασία για τη σύναψη μιας ασφάλισης πλοίου ξεκινάει με την εντολή του πλοιοκτήτη στον μεσίτη της επιλογής του. Αυτός με τη σειρά του ανευρίσκει τον ηγέτη ασφαλιστή μεταξύ των ασφαλιστών του LLOYD’S ή και των Εταιριών που θα καθορίσει το κατάλληλο ασφάλιστρο και θα αναλάβει συγκεκριμένο ποσοστό κινδύνου. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια πλοίων συνήθως έχουν τη μορφή ή τον τύπο

Read More

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) πλέον σε εφαρμογή, η ανάγκη για την επιχείρηση που συλλέγει, διακινεί και επεξεργάζεται δεδομένα να διασφαλίσει την προστασία τους, είναι επιτακτική. Ωστόσο, μερικές φορές αυτό δεν είναι εφικτό. Η ασφάλιση cyber insurance αποτελεί σήμερα ένα ιδιαίτερα πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης και ελέγχου των συνεπειών σε περίπτωση παραβίασης των συστημάτων μιας επιχείρησης με αποτέλεσμα την

Read More

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η ασφαλιστική κάλυψη αφορά στην ματαίωση εκδηλώσεων όπως είναι συναυλίες, συνέδρια, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικά γεγονότα κλπ σε περίπτωση ακύρωσης ή αναβολής λόγω συνθηκών ανωτέρας βίας όπως οι κακές καιρικές συνθήκες και η ασθένεια ή το ατύχημα συντελεστών.

Read More

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Στην εποχή που ο ιδιοκτήτης ενός οχήματος αναζητά τον οικονομικότερο και ποιοτικότερο τρόπο να ασφαλίσει το όχημά του, σας βρίσκουμε λύσεις απλά και γρήγορα με εύρος καλύψεων προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας.

Read More

ΠΥΡΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Αφορά στην κάλυψη από φωτιά και συμπληρωματικούς κινδύνους (Σεισμός, Έκρηξη, Κλοπή, Φυσικά Φαινόμενα κλπ) της κύριας ή της δευτερεύουσας κατοικίας.

Read More

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η Ομαδική Ασφάλιση προσφέρει καλύψεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας υγείας στους εργαζομένους μιας επιχείρησης και παρέχει προστασία από τις οικονομικές συνέπειες σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος. Eπίσης μπορεί να προσφέρει επιπλέον της αποζημιώσεως του κύριου ασφαλιστικού φορέα αποζημιώσεις για θάνατο και ανικανότητα του ασφαλιζόμενου. Δύναται να ενισχύσει τις συνταξιοδοτικές απολαβές του ασφαλιστικού φορέα.

Read More

ART INSURANCE (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ)

Προστατεύει τα έργα τέχνης από κινδύνους που τα απειλούν όπως Φωτιά, Κλοπή, Βανδαλισμός, Σεισμός κλπ στους χώρους που βρίσκονται (κατοικία, επαγγελματικός χώρος) όσο και κατά τη μεταφορά, έκθεση, αποθήκευση και συντήρησή τους.

Read More

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το ασφαλιστήριο αυτό καλύπτει την περίπτωση που τα φωτοβολταϊκά συστήματα υποστούν ζημιά από διάφορες αιτίες (Φωτιά, Βραχυκύκλωμα, Καταιγίδα, Χίονι, Χαλάζι, Σεισμός, Κλοπή). Επιπλέον, μπορεί να προστεθεί κάλυψη για την απώλεια προϋπολογισθέντων εσόδων σε περίπτωση ζημιάς κατά τη συναρμολόγηση ή λειτουργία των συστημάτων.

Read More