Χρηματικών Απωλειών

ΔΙΑΡΡΗΞΗ/ΛΗΣΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΙΒΩΤΙΟΥ (Cash in safe)

Καλύπτεται η κλοπή χρημάτων (χαρτονομίσματα, κέρματα, επιταγές) τα οποία φυλάσσονται μέσα στο χρηματοκιβώτιο που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο ύστερα από: διάρρηξη του κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες ληστεία κατά τη λειτουργία της ασφαλισμένης επιχείρησης Η κάλυψη δύναται να συμπεριλάβει και τις ζημιές που θα προκληθούν στο χρηματοκιβώτιο κατά τη διάρρηξή του.

Read More

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Καλύπτεται η απώλεια χρημάτων του ασφαλισμένου που οφείλεται σε απιστία υπαλλήλου ο οποίος τα ιδιοποιήθηκε παρανόμως με πλαστογραφία, κατάχρηση ή υπεξαίρεση.

Read More

CIT (CASH IN TRAVEL) ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Καλύπτεται η ληστεία κατά τη μεταφορά χρημάτων, από τα καταστήματα της ασφαλιζόμενης επιχείρησης έως τις συνεργαζόμενες τράπεζες καθώς και από τα υποκαταστήματα προς το κεντρικό κατάστημα της επιχείρησης.

Read More