Τεχνικές Ασφαλίσεις

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συμπεριλαμβάνεται στις «τεχνικές ασφαλίσεις» και είναι συνένωση πολλών κλάδων Πυρός/Κλοπής/Αστικής Ευθύνης
Το συμβόλαιο Κ.Π.Κ είναι συμπαραστάτης κάθε κατασκευαστή, τεχνικής εταιρίας ή μεγάλου έργου

Read More

C.A.R (CONTRACTORS ALL RISKS) ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Παρέχεται σε κάθε είδους έργο που κατασκευάζεται και το καλύπτει από κάθε ζημιά την οποία μπορεί να συμβεί από τη στιγμή που αρχίζουν οι εργασίες κατασκευής μέχρι τη στιγμή που παραδίδεται έτοιμο για λειτουργία. Αντικείμενο μπορεί να είναι μία πολυκατοικία, ένα κτίριο γραφείων, ένα εργοστάσιο, ένα χωματουργικό έργο, μία γέφυρα, ένα αεροδρόμιο, μία σήραγγα, ένα υδροηλεκτρικό έργο κλπ.

Read More

E.A.R (ERECTION ALL RISKS) ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

Αφορά συνήθως κάποια συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση κάποιου μηχανήματος ή ολόκληρης μονάδος ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή γενικότερα οποιουδήποτε αντικειμένου το οποίο πρέπει να συναρμολογηθεί και να δοκιμασθεί πριν τεθεί σε λειτουργία.

Read More

E.E.I (ELECTRONIC EQUIPMENT INSURANCE) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αποτελεί ένα ουσιαστικό συμπλήρωμα μιας απλής κάλυψης πυρός γιατί καλύπτει όλες τις πιθανές ζημιές που μπορεί να υποστεί ένα ηλεκτρονικό μηχάνημα όταν λειτουργεί ή βρίσκεται σε αδράνεια ξέχωρα από τη φωτιά.

Read More

P+E (PLANT + EQUIPMENT) ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η κάλυψη αυτή είτε δίνεται σε συνδυασμό με την κατασκευή ενός έργου που καλύπτεται από ένα C.A.R ή E.E.R ασφαλιστήριο και αναφέρεται στην Κατά Παντός Κινδύνου κάλυψη για τον μηχανικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός έργου ή βρίσκεται σε αποθηκευτικό χώρο με σκοπό να χρησιμοποιηθεί όταν παραστεί ανάγκη.

Read More

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ (MACHINERY BREAKDOWN)

Το ασφαλιστήριο μηχανικών βλαβών καλύπτει όλα τα επί σταθερής ή κινητής βάσης μηχανήματα και τον μηχανολογικό εξοπλισμό από κάθε απρόβλεπτη και αιφνίδια απώλεια που προέρχεται από μηχανική βλάβη. Τέτοιοι κίνδυνοι είναι: Η αμέλεια ή απειρία των χειριστών/έκρηξη, βραχυκύκλωμα, φυσικά φαινόμενα, δολιοφθορές, φυγόκεντρη δύναμη κ.ά

Read More

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το ασφαλιστήριο αυτό καλύπτει την περίπτωση που τα φωτοβολταϊκά συστήματα υποστούν ζημιά από διάφορες αιτίες (Φωτιά, Βραχυκύκλωμα, Καταιγίδα, Χίονι, Χαλάζι, Σεισμός, Κλοπή). Επιπλέον, μπορεί να προστεθεί κάλυψη για την απώλεια προϋπολογισθέντων εσόδων σε περίπτωση ζημιάς κατά τη συναρμολόγηση ή λειτουργία των συστημάτων.

Read More