Ασφάλειες

We found available classes for you  

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Αφορά στην περιβαλλοντική ευθύνη που έχει μία επιχείρηση βάση των ισχυουσών Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Στις καλύψεις περιλαμβάνονται οι Σωματικές Βλάβες και τις Υλικές Ζημιές που προκαλούνται από τη ρύπανση όπως και...

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ (TOUR OPERATORS)

Αφορά τα ταξιδιωτικά πρακτορεία που συνεργάζονται με μεγάλους τουριστικούς οργανισμούς εξωτερικού ή εσωτερικού στην περίπτωση που αυτοί πτωχεύσουν ή αδυνατούν να υλοποιήσουν τα ταξιδιωτικά τους προγράμματα. Επιπλέον καλύπτει τις σωματικές...

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Καλύπτει ταξιδιώτες ατομικά ή ομαδικά σε περίπτωση ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένειας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, όπως και σε περίπτωση καθυστέρησης, απώλειας ή ληστείας της αποσκευής.

Κλάδος Σύνταξης

Εξασφαλίζει ένα επιπλέον εισόδημα για τον ασφαλισμένο. Με τη συμπλήρωση της ασφαλιστικής περιόδου το συγκεντρωμένο από τις καταβολές του ασφαλισμένου ποσό διατίθεται είτε συνολικά με τη μορφή εφάπαξ καταβολής είτε σε δόσεις στον ασφαλισμένο...

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το ασφαλιστήριο αυτό καλύπτει την περίπτωση που τα φωτοβολταϊκά συστήματα υποστούν ζημιά από διάφορες αιτίες (Φωτιά, Βραχυκύκλωμα, Καταιγίδα, Χίονι, Χαλάζι, Σεισμός, Κλοπή). Επιπλέον, μπορεί να προστεθεί κάλυψη για την απώλεια...