Ασφάλειες

We found available classes for you  

ΠΥΡΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Αφορά στην κάλυψη από φωτιά και συμπληρωματικούς κινδύνους (Σεισμός, Έκρηξη, Κλοπή, Φυσικά Φαινόμενα κλπ) της κύριας ή της δευτερεύουσας κατοικίας.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η Ομαδική Ασφάλιση προσφέρει καλύψεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας υγείας στους εργαζομένους μιας επιχείρησης και παρέχει προστασία από τις οικονομικές συνέπειες σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος. Eπίσης μπορεί να προσφέρει επιπλέον...

ART INSURANCE (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ)

Προστατεύει τα έργα τέχνης από κινδύνους που τα απειλούν όπως Φωτιά, Κλοπή, Βανδαλισμός, Σεισμός κλπ στους χώρους που βρίσκονται (κατοικία, επαγγελματικός χώρος) όσο και κατά τη μεταφορά, έκθεση, αποθήκευση και...

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το ασφαλιστήριο αυτό καλύπτει την περίπτωση που τα φωτοβολταϊκά συστήματα υποστούν ζημιά από διάφορες αιτίες (Φωτιά, Βραχυκύκλωμα, Καταιγίδα, Χίονι, Χαλάζι, Σεισμός, Κλοπή). Επιπλέον, μπορεί να προστεθεί κάλυψη για την απώλεια...

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Καλύπτει ταξιδιώτες ατομικά ή ομαδικά σε περίπτωση ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένειας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, όπως και σε περίπτωση καθυστέρησης, απώλειας ή ληστείας της αποσκευής.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ (TOUR OPERATORS)

Αφορά τα ταξιδιωτικά πρακτορεία που συνεργάζονται με μεγάλους τουριστικούς οργανισμούς εξωτερικού ή εσωτερικού στην περίπτωση που αυτοί πτωχεύσουν ή αδυνατούν να υλοποιήσουν τα ταξιδιωτικά τους προγράμματα. Επιπλέον καλύπτει τις σωματικές...