ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συμπεριλαμβάνεται στις «τεχνικές ασφαλίσεις» και είναι συνένωση πολλών κλάδων Πυρός/Κλοπής/Αστικής Ευθύνης
Το συμβόλαιο Κ.Π.Κ είναι συμπαραστάτης κάθε κατασκευαστή, τεχνικής εταιρίας ή μεγάλου έργου