ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Παρέχεται η από το νόμο υποχρεωτική ασφάλιση σκαφών.
Επιπλέον αν ζητηθεί καλύπτεται η ασφάλιση ζημιών στο ίδιο το σκάφος, τις μηχανές και τον εξοπλισμό του.