ΔΙΑΡΡΗΞΗ/ΛΗΣΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΙΒΩΤΙΟΥ (Cash in safe)

Καλύπτεται η κλοπή χρημάτων (χαρτονομίσματα, κέρματα, επιταγές) τα οποία φυλάσσονται μέσα στο χρηματοκιβώτιο που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο ύστερα από:

  • διάρρηξη του κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες
  • ληστεία κατά τη λειτουργία της ασφαλισμένης επιχείρησης

 

Η κάλυψη δύναται να συμπεριλάβει και τις ζημιές που θα προκληθούν στο χρηματοκιβώτιο κατά τη διάρρηξή του.