(CMR) ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ/ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

Καλύπτεται η ευθύνη του μεταφορέα ή διαμεταφορέα για ζημιές ή απώλειες που προκαλούνται σε εμπορεύματα ιδιοκτησίας τρίτων που η διακίνηση τους είναι στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό κατά τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη φορτοεκφόρτωση τους.