ΚΛΑΔΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια μιας επιχείρησης.
Εξασφαλίζει τις επί πιστώσει πωλήσεις της επιχείρησης που δραστηριοποιείται τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο μειώνοντας τον κίνδυνο των επισφαλειών.