ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) πλέον σε εφαρμογή, η ανάγκη για την επιχείρηση που συλλέγει, διακινεί και επεξεργάζεται δεδομένα να διασφαλίσει την προστασία τους, είναι επιτακτική.

Ωστόσο, μερικές φορές αυτό δεν είναι εφικτό. Η ασφάλιση cyber insurance αποτελεί σήμερα ένα ιδιαίτερα πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης και ελέγχου των συνεπειών σε περίπτωση παραβίασης των συστημάτων μιας επιχείρησης με αποτέλεσμα την κλοπή ή την αλλοίωση των αποθηκευμένων δεδομένων.

Καθώς τα συμβατικά ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης δεν παρέχουν πλήρη κάλυψη από διαδικτυακούς κινδύνους το συμβόλαιο cyber insurance καλύπτει εκτός των άλλων:

 

  • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων οι οποίοι αξιώνουν αποζημίωση λόγω απώλειας των δεδομένων τους
  • Διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις που πιθανώς να επιβληθούν από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και μπορεί να φτάσουν το 4% του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης ή 20.000.000€
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες από εξειδικευμένους σύμβουλους IT κατά τη διάρκεια της παραβίασης αλλά και μετά από αυτή
  • Κυβερνοεκβιασμό – Κάλυψη εκβιασμού σε τρίτους που απειλούν για την ασφάλεια των δεδομένων
  • Πρόστιμα μη συμβατότητας με το πρότυπο PCI DSS για εταιρίες που κάνουν χρήση πιστωτικών/χρεωστικών καρτών για ηλεκτρονικές συναλλαγές
  • Απώλεια καθαρών κερδών λόγω διακοπής της λειτουργίας του δικτύου συνέπεια παραβίασης