ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Καλύπτεται η απώλεια χρημάτων του ασφαλισμένου που οφείλεται σε απιστία υπαλλήλου ο οποίος τα ιδιοποιήθηκε παρανόμως με πλαστογραφία, κατάχρηση ή υπεξαίρεση.