Ασφάλειες

We found available classes for you  

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καλύπτονται ζημιές που μπορούν να προξενηθούν σε πρόσωπα, πράγματα ή γειτονικές ιδιοκτησίες από τη λειτουργία των κυρίων ή βοηθητικών εγκαταστάσεων του ασφαλιζόμενου, επαγγελματία ή ιδιώτη.

E.A.R (ERECTION ALL RISKS) ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

Αφορά συνήθως κάποια συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση κάποιου μηχανήματος ή ολόκληρης μονάδος ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή γενικότερα οποιουδήποτε αντικειμένου το οποίο πρέπει να συναρμολογηθεί και να δοκιμασθεί πριν τεθεί σε λειτουργία.

E.E.I (ELECTRONIC EQUIPMENT INSURANCE) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αποτελεί ένα ουσιαστικό συμπλήρωμα μιας απλής κάλυψης πυρός γιατί καλύπτει όλες τις πιθανές ζημιές που μπορεί να υποστεί ένα ηλεκτρονικό μηχάνημα όταν λειτουργεί ή βρίσκεται σε αδράνεια ξέχωρα από τη...

ΚΛΑΔΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια μιας επιχείρησης. Εξασφαλίζει τις επί πιστώσει πωλήσεις της επιχείρησης που δραστηριοποιείται τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο μειώνοντας τον κίνδυνο των επισφαλειών....