Ασφάλειες

We found available classes for you  

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Αφορά στην αστική ευθύνη του εργοδότη έναντι των υπαλλήλων και των εργατών του που απασχολούνται στην επιχείρηση για τυχόν εργατικά ατυχήματα επιπλέον των καλύψεων που παρέχει ο κύριος φορέας ασφάλισης...