ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Προστατεύουν τον ασφαλιζόμενο επαγγελματία για ζημιές που προξενούνται στους πελάτες του, ως συνέπεια αμέλειας επαγγελματικών υποχρεώσεων, απροσεξίας, σφάλματος, παράλειψης καθήκοντος του ιδίου ή και του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου.

Τέτοια συμβόλαια είναι Αστικής Ευθύνης Ιατρών, Φαρμακοποιών, Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, Νομικών Συμβούλων (Δικηγόρων), Λογιστικών γραφείων κλπ.