ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (PRODUCTS LIABILITY)

Αφορά στην έκθεση του παραγωγού ή του προμηθευτή προϊόντων σε κίνδυνο να εναχθεί, δηλαδή να κατηγορηθεί, συνέπεια ζημιών τις οποίες υπέστη ο καταναλωτής ή αγοραστής από προϊόντα τα οποία προμηθεύθηκε.