ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το εξειδικευμένο αυτό ασφαλιστήριο αφορά εταιρίες παραγωγής και διάθεσης κάθε φύσης προϊόντων. Στην περίπτωση που το σύνολο ή ένα μέρος του προϊόντος πρέπει να αποσυρθεί από την αγορά καλύπτει το κόστος του προς απόσυρση προϊόντος καθώς και τα έξοδα απόσυρσης και αντικατάστασής από τα σημεία πώλησης.